We begrijpen dat het niet voor alle klassen haalbaar is om regelmatig naar de bib te komen: de school ligt te ver van de bib of de tijd ontbreekt. Daarom bieden we voor de Eeklose kleuter- en lagere scholen boekenboxen aan: een box met 30 boeken, aangepast aan het niveau en de leeftijd van uw leerlingen. 
De box wordt op vaste dagen omgeruild. 
Als tegenprestatie vragen we om in de loop van het schooljaar met de klas te komen kennismaken met de bib.

 • Leerkrachten kiezen zelf of ze een box nemen of niet.
 • De box bevat maximum 30 boeken.
 • Wie in het schooljaar 2021-2022 boekenboxen wil, schrijft bij voorkeur vóór 15 juli in. 
 • Ook leerkrachten die vorig jaar een boekenbox hadden, schrijven opnieuw in.
 • De boeken in de boekenbox worden uitgeleend op een speciaal pasje (dat in de bibliotheek blijft).
 • In de boekenbox zit een lijst met de titels van de boeken in de box.
 • We wisselen de boxen om de 6 weken: zo zijn er na elke schoolvakantie nieuwe boeken. (We leveren de boekenboxen zoveel mogelijk de eerste dinsdag na de vakantie)
  • De boxen worden geleverd op dinsdag 14/09, 9/11, 11/01, 08/03 en 19/04. Begin juni worden alle boxen opgehaald.
  • De leerkracht kiest zelf wanneer hij/zij een box wenst: 1 keer, op meerdere data of op alle data. 
 • Afspraken ruilen boxen:
  • De leerkracht zorgt dat alle boeken terug in de box zitten als de box opgehaald wordt. Dan is het zowel voor de leerkracht als de bibliotheek steeds duidelijk welke boeken nog in de klas zijn, én kunnen de boxen door de bibliotheek vlot aan andere klassen uitgeleend worden.
  • De boekenboxen zijn steeds gesloten met het deksel, zodat we de boxen kunnen stapelen.
  • Boxen die niet klaarstonden / boeken die niet in de box zaten, worden zo snel mogelijk door de leerkracht naar de bibliotheek gebracht.

 

Boekenboxen voor kleuters

 • Leerkrachten kiezen voor
  • een box met boeken voor de jongste kleuters (kartonboekjes en stoffen boekjes)
   of
  • een box met boeken voor de oudste kleuters (prentenboeken).
 • Wie in schooljaar 2021-2022 een box wil, vraagt de box bij voorkeur vóór 15 juli aan via dit formulier.
 • Uiteraard willen we de boeken liefst allemaal terug, maar mocht er toch eens een boek verloren gaan, dan voeren we het boek af, zonder verdere gevolgen voor de leerkracht. (nadat de leerkracht al het mogelijke heeft gedaan om het boek terug te krijgen)

Boekenboxen voor lagere school

 • Leerkrachten kiezen voor fictie, non-fictie of combinatie van beide.
 • Wie in schooljaar 2021-2022 een box wil, vraagt de box bij voorkeur vóór 15 juli aan via dit formulier
 • Leerkrachten beslissen zelf of de boeken uit de boekenbox in de klas blijven, of dat de leerlingen de boeken mogen meennemen naar huis. 
  We pleiten ervoor om de kinderen toe te laten een boek mee naar huis te nemen: doordat tijdens het schooljaar veel boeken via de boekenboxen uitgeleend zijn, is het aanbod in de bibliotheek beperkter en daardoor hebben leerlingen soms weinig keuze in de bibliotheek. Door de leerlingen boeken uit de boekenbox te laten uitlenen, kunnen we dit opvangen.
 • Leerkrachten lagere school die een boekenbox nemen, engageren zich om minstens een keer per jaar naar de bib komen: voor meer info, klik hier.