Boek Nederlands

De opvoeding van het kind : inzicht in het wezen van de mens als basis voor opvoeding en onderwijs

Rudolf Steiner (auteur)

De opvoeding van het kind : inzicht in het wezen van de mens als basis voor opvoeding en onderwijs

Rudolf Steiner (auteur)
Voordracht van de grondlegger van de antroposofie (1861-1925).
Titel
De opvoeding van het kind : inzicht in het wezen van de mens als basis voor opvoeding en onderwijs
Auteur
Rudolf Steiner 1861-1925
Taal
Nederlands
Oorspr. taal
Duits
Oorspr. titel
Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft
Uitgever
Amsterdam: Uitgeverij Pentagon, 2019
54 p.
ISBN
9789490455781 (paperback)

Besprekingen

De vrijeschoolpedagogie wordt in 1919 voor het eerst gerealiseerd voor arbeiderskinderen van de Waldorf-Astoria-sigarettenfabriek in Stuttgart. Deze 'Waldorf-pedagogie' heeft in de hele wereld navolging. Al in 1906 formuleert Rudolf Steiner de gezichtspunten die hieraan ten grondslag liggen. Hij beschrijft de ontwikkeling van het kind in drie fasen van zeven jaar. Volgens hem bestaat de mens uit vier verschillende wezensdelen. Het fysieke lichaam heeft hij gemeen met het mineraalrijk, het ether- of levenslichaam met de planten, het astrale of begeertelichaam met de dieren en als kroon op de schepping heeft de mens een 'ik-organisatie', zijn zelfbewustzijn. De opvoeding van het kind bepaalt in hoge mate hoe deze wezensdelen zich op een harmonische manier kunnen ontwikkelen. Tot het zevende levensjaar gelden andere wetmatigheden dan daarna tot het veertiende jaar en weer andere daar weer na. De bondige uiteenzettingen geven een helder antwoord op de vraag waar de vrijeschool voor staat…Lees verder