Book
Dutch

De Vikingen

Jacques Martin (author), E. Lenaerts (illustrator)
+1
De Vikingen
×
De Vikingen De Vikingen
In series:
Target audience:
12-14 years and up
Met hulp van gekleurde tekeningen en begeleidende teksten wordt een beeld geschetst van de Vikingen. Vanaf ca. 14 jaar.
Subject
Vikingen
Title
De Vikingen
Author
Jacques Martin
Illustrator
E. Lenaerts
Language
Dutch
Original language
French
Original title
Les Vikings
Publisher
Place of publishing unknown: Casterman, 2006
56 p. : ill.
ISBN
9789030330882

Reviews

De Vikingen zijn nooit één verenigd volk geweest. Gedurende twee eeuwen zaaiden ze terreur in Europa. Ze maakten echter een kapitale fout: ze beperkten zich tot het plunderen van kustgebieden en oevers van rivieren, zonder landinwaarts te trekken. De Vikingen voelden zich dan ook te ongemakkelijk op wegen of in vlaktes om zich de meest welvarende gebieden toe te eigenen. Hun typische drakkars wekken nog steeds bewondering door hun elegantie en efficiëntie. Toch blijven er nog veel vragen onbeantwoord. Dit album probeert de (jonge) lezer van een aantal vraagtekens te verlossen. Er is veel aandacht voor het dagelijks leven van de Vikingen. Zo komen hun klederdracht, eetgewoontes en scheepsbouw ruimschoots aan bod. Ook de uitleg van de ingewikkelde Scandinavische mythologie is bijzonder geslaagd. De schitterende tekeningen van Eric Lenaerts maken dit album tot een aanrader voor zowel leerlingen als ook leerkrachten die over dit onderwerp iets meer te weten willen komen. De uitgebreide te…Read more
In de stripserie 'Alex' valt steeds op hoe goed gedocumenteerd Alexs schepper Jacques Martin te werk gaat. Dit komt nog sterker tot uiting in de begeleidende reeks: 'De reizen van Alex'. De ambitieuze opzet van deze serie is om alle belangrijke beschavingen uit de oudheid (maar ook daarna) in tekeningen tot nieuw leven te wekken. In dit deel gaat het om de Vikingen en hun cultuur. Hun schepen en scheepsgraven, maar ook hun kleding en religieuze gebruiken komen goed tot hun recht. Elk deel in deze serie bestaat uit drie onderdelen: reconstructietekeningen, foto’s en begeleidende tekst. Dit deel bevat extra veel tekeningen van hoge kwaliteit; de kleurenfoto’s vormen een goede aanvulling. In de tekst is veel historische en archeologische informatie te vinden. Speciale aandacht wordt besteed aan de runen en aan de beeldvorming rondom de Vikingen. Wel doet het merkwaardig aan om Alex en zijn metgezel Enak nog jong en fris te zien rondwandelen te midden van de Vikingen, terwijl zij inmiddel…Read more

About Jacques Martin

CC BY-SA 4.0 - Image by EmDee

Jacques Martin (25 September 1921 – 21 January 2010) was a French comics artist and comic book creator. He was one of the classic artists of Tintin magazine, alongside Edgar P. Jacobs and Hergé, of whom he was a longtime collaborator. He is best known for his series Alix. He was born in Strasbourg.

Biography

After pursuing engineering studies as a young man, Jacques Martin began in 1942 to draw his first comic stories. In 1946, following the end of the War, he travelled through Belgium in search of an editor for his work. Soon afterwards he met Georges Remi (aka Hergé) with whom he collaborated on several albums of The Adventures of Tintin (and more specifically on Tintin in Tibet and The Red Sea Sharks) while working on his own albums. It was from Hergé that he learned of the ligne claire style and, under Hergé's guidance, began to use it in his own work. He would later be considered one of th…Read more on Wikipedia