Book
Dutch

Roeshoofd hemelt : gedichten

Joost Zwagerman (author)
+1
Roeshoofd hemelt : gedichten
×
Roeshoofd hemelt : gedichten Roeshoofd hemelt : gedichten

Roeshoofd hemelt : gedichten

Welkom in T-Mart, het warenhuis dat kan wedijveren met de kosmos omdat alles er te koop is wat in de wereld was, is of zal zijn. T-Mart is een Mekka, een walhalla, de vindplaats van de graal. En T-Mart is ook een melkweggrote uitdragerij waar iedere klant als vanzelf verandert in een Schepper, een kunstenaar, een God van alle dingen. Welkom aan het ziekbed van Roeshoofd. Groter dan de oppervlakte
Title
Roeshoofd hemelt : gedichten
Author
Joost Zwagerman
Language
Dutch
Publisher
Amsterdam: De Arbeiderspers, 2005
105 p. + cd
ISBN
90-295-5872-5

Reviews

Het was alweer een hele tijd geleden dat van Joost Zwagerman een heuse dichtbundel verscheen, maar nu ligt Roeshoofd hemelt voor, een riant uitgegeven bundel van ruim honderd bladzijden met bijbehorende cd. Het is in diverse opzichten een typische Zwagermanbundel. Allereerst valt de barokke stijl op, waarbij de dichter moeiteloos overschakelt van het ene taalregister op het andere, van het banale of het vulgaire naar het sublieme. Die overdaad aan woorden en bepalingen is kenmerkend voor Zwagerman, die graag broksgewijs een heel universum opbouwt. Dat gebeurt ook hier, en wel op een dusdanige manier dat deze bundel iets weg heeft van een roman-in-verzen. Een aantal gedichten is vrij verhalend van inslag, en vertelt het verhaal over het magische warenhuis T-Mart, een icoon voor onze samenleving waarin gewoonweg alles wordt geadverteerd en verkocht. In die labyrintische, kaleidoscopische omgeving loopt ook Roeshoofd rond, die een psychische stoornis koopt/steelt; hij eindigt, bes…Read more
Evenals in o.a. zijn vorige bundel uit 2001 toont Joost Zwagerman (º1963) zich in 'Roeshoofd Hemelt' gefascineerd door het brede scala aan interpretaties van de realiteit. Een van de aantrekkelijke kanten van zijn werk is dat hij die daarom ook niet vanuit één invalshoek voor zijn rekening neemt, maar er zowel in zegging als stijl op varieert. Hij doet op zo’n prikkelende wijze, d.m.v. een originele beeldspraak, allusies op oudere poëzie, verspringende lettertypes, neologismen en afwisselend tempo, dat de lezer zich al gauw voor de keuze gesteld ziet: meedoen maar dan wel behoorlijk actief, of afhaken. Plaats van handeling is een sciencefictief aandoend warenhuis waar werkelijk alles te koop is en het personage Roeshoofd zich moet reconstrueren of opladen. Deze ‘T-mart’ is niet alleen een literaire voorloper van het commercieël-spirituele aanbod in de niet eens zo verre toekomst, maar ook één kluwen metaforen voor het menselijk handelen. Omdat het prozagehalte hoog is en de aanpak the…Read more

About Joost Zwagerman

CC BY 3.0 - Image by Dr. Jost Hindersmann Krimidoedel

Johannes Jacobus Willebrordus (Joost) Zwagerman (18 November 1963 – 8 September 2015) was a Dutch writer, poet and essayist. Among his teachers was the novelist Oek de Jong.

Early life and education

Johannes Jacobus Willebrordus Zwagerman was born on 18 November 1963 in Alkmaar in the Netherlands.

At the age of nine, Zwagerman compiled a magazine, De Zwagergids, of texts and images from TV magazines.

Zwagerman received his high-school education at the Rijksscholengemeenschap Noord-Kennemerland in Alkmaar, The Netherlands, where he graduated from havo and moved on to study at the Pedagogische Academie. Afterwards he went on to study Dutch language (Nederlandse taal- en letterkunde, unfinished) He was a student at a course of creative writing by Oek de Jong.

Work

Zwagerman made his debut with the novel De houdgreep i…Read more on Wikipedia