Book
Dutch

Hoogverraad

Louise Flint (author)
Target audience:
12-14 years and up
Zuid-Frankrijk, 1242. De veertienjarige Philippe is katholiek, maar zijn beste vrienden zijn katharen. Tijdens de oprukkende inquisitie kiest hij de kant van zijn vrienden. Samen vormen ze de ‘orde op brood en wijn’. Hij wordt nu zelf aanzien als een ketter.
Title
Hoogverraad
Author
Louise Flint
Language
Dutch
Publisher
Utrecht: De Fontein, 2011
303 p.
ISBN
9789026128424 (hardback)

Reviews

Schipperen tussen historisch en herkenbaar

Debutante Louise Flint begon te schrijven ‘omdat de boeken die zij wilde lezen niet bestonden’. Nochtans zet Hoogverraad in op herkenning. De goudkleurige titel in een middeleeuws aandoend lettertype en de foto op de cover alluderen duidelijk op het historische genre. Twee rotsen flankeren een ridderfiguur en leiden je blik het onheilspellende landschap in, waar arenden cirkelen boven een burcht. Ook het verhaal zelf speelt met vertrouwde elementen. In een middeleeuwse setting combineert het spanning en avontuur met het groeiproces van een jongen.
In een wankel eerste deel, net als de volgende ingeleid door citaten uit een troubadourslied, zet Flint de lijnen uit. Roger, een kathaarse arts op de vlucht voor de inquisitie, kruist het pad van Philippe, veertien en katholiek. Het vreedzame samenleven van katholieken en katharen in het Zuid-Franse dorpje Camurac lijkt plots niet langer vanzelfsprekend. Angst schept vijanden…Read more
Historisch verhaal dat speelt tussen 1241 en 1244. Philippe (14) woont in een dorp in Zuid-Frankrijk waar katholieken en katharen vreedzaam samenleven. Door de komst van ketterjagers ontstaat een sfeer van angst en wantrouwen. Philippe is bevriend met Roger, een kathaar die ontsnapt is aan de inquisitie. Bovendien raakt hij verliefd op Esperte, een meisje uit een gezin van katharen. Wat kan Philippe doen, wanneer de vervolging steeds heftiger vormen aanneemt? Het verhaal vindt zijn ontknoping kort na de val van Montségur, een burcht waar zich vierhonderd katharen hebben verzameld. Dit verdienstelijke debuut biedt op onnadrukkelijke wijze inzicht in de opvattingen van een christelijke groepering uit de late middeleeuwen. Door het ontbreken van een dwingende verhaallijn staat de spanningsboog niet altijd even gespannen. Het taalgebruik doet af en toe anachronistisch aan: ‘Meneer de visitator, ik heb een probleempje.’ Achterin een verklarende woordenlijst en een verantwoording van de geb…Read more

Hoogverraad

Zuid-Frankrijk, 1242.  De veertienjarige Philippe is katholiek, maar raakt meer en meer in de ban van de katharen en hun geloof. Na een hele periode van twijfel en uit liefde voor de kathaarse Esperte, kiest hij voor de 'Orde op brood en wijn'. De inquisitie is intussen alomtegenwoordig, ondervraagt hele dorpen, sluit vrienden op, foltert verdachten, zet bekenden op de brandstapel. Montségur wordt de verzamelplaats voor alle katharen uit de omgeving.
De geschiedenis van de katharen is onmiskenbaar iets om je tanden in te zetten, en dat heeft deze schrijfster voor haar debuut vol overgave gedaan. Maar helaas vertoont het verhaal enkele opvallende gebreken. Zo zijn er niet te volgen sprongen, fouten soms (Roger legt zijn ring op tafel, maar die heeft hij voordien al lang aan Philippe geschonken), personages die verdwijnen en andere die opduiken. Ook emoties komen uit de lucht vallen, en zijn niet altijd in verhouding tot de gebeurtenissen. Dit is ongetwijfeld het boek waarin het v…Read more